សេចក្ដី​សន្និ​ដ្ឋាន​របស់​មេ​ធាវី​ការ​ពារ​ក្ដី​ ខៀវ សំផន ពាក់​ព័ន្ធ​នឹង​ការ​ទទួល​យក​បាន​នៃ​ឯក​សារ​មួយ​ដែល​ត្រូវ​បាន​បញ្ជូន​មក​ដោយ​អង្គ​ជំនុំ​ជម្រះ​សាលា​ដំបូង​ (E327/4/5)

Posted 13 តុលា 2016 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 29 មករា 2017
Download file
Text DocumentE327_4_6_KH.pdf
733.79 គីឡូ​បៃ​
លេខឯកសារ​
E327/4/6
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ០០២/០២
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by មេធាវីការពារក្ដី