សេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ មាស មុត ស្តីពីជំរើសមេធាវីការពារក្តីរបស់គាត់ ក្នុងពេលរង់ចាំសេចក្តីសម្រេចរបស់អង្គបុរេជំនុំជម្រះលើបណ្តឹងឧទ្ធរណ៍ស្តីពីទំនាស់ផលប្រយោជន៍ និង សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតអំពីចេតនាអនុវត្តសិទ្ធិនៅស្ងៀម

Posted 07 កក្កដា 2015 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 29 មករា 2017
Download file
Text DocumentD56_25_KH.pdf
1.05 មេកា​បៃ
លេខឯកសារ​
D56/25
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង​ ០០៣​
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by មេធាវីការពារក្ដី
Parent Document