សេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ នួន ជា អំពីបណ្តឹងសាទុក្ខប្រឆាំងនឹងសាលក្រមក្នុងសំណុំរឿង ០០២/០២

Posted 01 កក្កដា 2019 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 01 កក្កដា 2019
Download file
Text DocumentE465_3_1_KH.PDF
5.17 មេកា​បៃ
លេខឯកសារ​
E465/3/1
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ០០២សំណុំរឿង ០០២/០២
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by អង្គភាពគាំពារការការពារក្តី