សេចក្ដីសម្រេចទៅលើសំណើរបស់សហព្រះរាជអាជ្ញា សុំឲ្យទទួលយកបញ្ជីអ្នកជាប់ឃុំនៅមន្ទីរសន្ដិសុខ ស-២១ និង ឯកសារចំនួនបួនពីមន្ទីរសន្ដិសុខ ស-២១ ធ្វើជាឯកសារភ័ស្តុតាង (ឯកសារ E393/3)

Posted 04 ធ្នូ 2018 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 04 ធ្នូ 2018
Download file
Text DocumentE393_4_KH.PDF
290.25 គីឡូ​បៃ​
លេខឯកសារ​
E393/4
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ០០២
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង