សេចក្តីសម្រេចលើសំណើបន្ទាន់របស់ យឹម ទិត្យ សុំឲ្យបដិសេធសេចក្តីសម្រេចលើផែនការសកម្មភាពរបស់អង្គភាពគាំពារការការពារក្តី

Posted 19 មីនា 2021 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 19 មីនា 2021
Download file
Text DocumentD381_42_KH.PDF
2.32 មេកា​បៃ
លេខឯកសារ​
D381/42 & D382/41
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង​ ០០៤
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by អង្គបុរេជំនុំជម្រះ