សេចក្តីសម្រេចលើសំណើរបស់ ខៀវ សំផន សុំធ្វើមោឃភាពសេចក្តីសម្រេចលេខ E463/1/3 បណ្តឹងសាទុក្ខភ្លាមៗរបស់ខ្លួន ប្រឆាំងនឹងសាលក្រមប្រកាសនៅថ្ងៃទី ១៦ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៨

Posted 16 សីហា 2019 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 16 សីហា 2019
Download file
Text DocumentE463_1_5_KH.PDF
1.11 មេកា​បៃ
លេខឯកសារ​
E463/1/5
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ០០២សំណុំរឿង ០០២/០២
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ