សេចក្តីសម្រេចលើសំណើរបស់ នួន ជា អនុលោមតាមវិធាន ៨៧ (៤) នៃវិធានផ្ទៃក្នុងស្តីពីឯកសារពាក់ព័ន្ធនឹងដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី អ៊ុំ សុផានី

Posted 19 ឧសភា 2015 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 29 មករា 2017
Download file
Text DocumentE337_3_KH-1.pdf
214.49 គីឡូ​បៃ​
លេខឯកសារ​
E337/3
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ០០២សំណុំរឿង ០០២/០២
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង
Key words
Legal References
Parent Document