សេចក្ដីសម្រេចលើសំណើរបស់ នួន ជា សុំបំពេញកិច្ចស៊ើបសួរតាមវិធាន ៣៥ នៃវិធានផ្ទៃក្នុង បន្ទាប់ពីមានការបញ្ចេញឯកសារសម្ងាត់នានាដោយគ្មានការអនុញ្ញាត

Posted 20 ធ្នូ 2011 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 20 ធ្នូ 2011

សេចក្ដី​សង្ខេប


Download file
Text DocumentE147_1_KH.PDF
273.42 គីឡូ​បៃ​
លេខឯកសារ​
E147/1
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ០០២
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង
Key words
Legal References
Parent Document