សេចក្តីសម្រេចលើសំណើរបស់ យឹម ទិត្យ សុំឲ្យអង្គបុរេជំនុំជម្រះបង្គាប់បញ្ជាបន្ទាន់ឲ្យផ្តល់នូវការបកប្រែដោយត្រឹមត្រូវជាភាសាអង់គ្លេស នូវដីកាសម្រេចលើកលែងចោទប្រកាន់ចំពោះ យឹម ទិត្យ និងផ្អាកកាលបរិច្ឆេទកំណត់នៃបណ្តឹងឧទ្ធណ៍ប្រឆាំងដីកាដំណោះស្រាយ

Posted 26 September 2019 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 17 មីនា 2020
Download file
Text DocumentD381_12_KH.PDF
4.46 មេកា​បៃ
លេខឯកសារ​
D381/12 & D382/13
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង​ ០០៤
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by អង្គបុរេជំនុំជម្រះ