សេចក្តីសម្រេចស្តីពីការទទួលយកជាភ័ស្តុតាងនូវឯកសារសិក្សាពីជើងឯក

Posted 10 កក្កដា 2017 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 10 កក្កដា 2017
Download file
Text DocumentE404_9_KH.pdf
529.56 គីឡូ​បៃ​
លេខឯកសារ​
E404/9
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ០០២សំណុំរឿង ០០២/០២
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង