សេចក្តីសង្កេតរបស់ក្រុមមេធាវីការពារក្តី លើសំណើររបស់អង្គជំនុំម្រះសាលាដំបូងសុំពិនិត្យមើលសំណុំរឿង

Posted 23 តុលា 2012 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 24 មករា 2017

សេចក្ដី​សង្ខេប

សេចក្តីសង្កេតរបស់ក្រុមមេធាវីការពារក្តី លើសំណើររបស់អង្គជំនុំម្រះសាលាដំបូងសុំពិនិត្យមើលសំណុំរឿង
Download file
Text Document00222087-00222088_4.pdf
72.11 គីឡូ​បៃ​
លេខឯកសារ​
D99/3/4
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ​០០១
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by មេធាវីការពារក្ដី
ស្លាក