សេចក្ដីសន្និដ្ឋានរបស់​សហ​មេធាវីនាំមុខតំណាង​ដើម​បណ្ដឹងរដ្ឋប្បវេណី​ស្ដីពី​បញ្ហាមូលនិធិពាក់​ព័ន្ធ​នឹង​គម្រោងសំណង​នៅ​ក្នុង​សំណុំរឿង​០០២/០២ និង​សំណើសុំ​គោល​ការណ៍​ណែនាំ​ជាមួយ​នឹង​ឧបសម្ព័ន្ធសម្ងាត់

Posted 01 ធ្នូ 2017 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 01 មីនា 2022
Download file
Text DocumentE457_6_2_4_KH.PDF
790.83 គីឡូ​បៃ​
លេខឯកសារ​
E457/6/2/4
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ០០២/០២
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by សហមេធាវីនាំមុខតំណាងដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី