សេចក្ដីសន្និដ្ឋានរបស់សហព្រះរាជអាជ្ញា អនុលោមតាមវិធាន ៩២ ពាក់ព័ន្ធនឹងការទទួលយកកំណត់ហេតុស្ដាប់ចម្លើយសាក្សីនៅចំពោះមុខអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង

Posted 05 កក្កដា 2011 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 05 កក្កដា 2011

សេចក្ដី​សង្ខេប


Download file
Text DocumentE96_KH.PDF
2.89 មេកា​បៃ
លេខឯកសារ​
E96
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ០០២
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by ការិយាល័យសហព្រះរាជអាជ្ញា