សំណើ​របស់​ នួន ជា តាម​វិធា​ន​ ៨៧(៤) សុំ​ឲ្យ​ទទួល​យក​ធ្វើ​ជា​ភស្ដុតាង​ នូវ​ឯក​សារ​របស់​ ROBERT LEMKIN (2-TCW-877) និង​ឯក​សារ​ពាក់​ព័ន្ធ​ដទៃ​ទៀត​ មុន​ពេល​ផ្ដល់ការ​​សក្ខីកម្ម​របស់​សាក្សី (2-TCW-829)

Posted 26 សីហា 2016 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 29 មករា 2017
Download file
Text DocumentE416_KH-REDACTED.pdf
1.55 មេកា​បៃ
លេខឯកសារ​
E416
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ០០២សំណុំរឿង ០០២/០២
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by មេធាវីការពារក្ដី