សំណើ​របស់​សហ​ព្រះ​រាជ​អាជ្ញា​សុំ​ឲ្យ​ទទួល​យក​បញ្ជី​ស-២១ អនុ​លោម​តាម​វី​ធាន​៨៧(៣)​ និង​៨៧(៤) នៃ​វិធាន​ផ្ទៃ​ក្នុង

Posted 14 September 2016 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 29 មករា 2017
Download file
Text DocumentE393_3_KH.pdf
6.08 មេកា​បៃ
លេខឯកសារ​
E393/3
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ០០២សំណុំរឿង ០០២/០២
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by ការិយាល័យសហព្រះរាជអាជ្ញា
Parent Document