សំណើ​របស់​សហ​ព្រះ​រាជ​អាជ្ញាសុំឲ្យ​ទទួល​យក​ឯក​សារ​ចំនួន​ពីរ​ អនុ​លោម​តាម​វី​ធាន​៨៧(៣) និង​ ៨៧(៤)​ នៃ​វិធាន​ផ្ទៃ​ក្នុង ដែល​ពាក់​ព័ន្ទ​នឹង​សក្ខី​កម្ម​នា​ពេល​ខាង​មុខ​របស់​សាក្សី​ 2-TCW-82

Posted 14 September 2016 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 29 មករា 2017
Download file
Text DocumentE431_1_KH.pdf
264.38 គីឡូ​បៃ​
លេខឯកសារ​
E431/1
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ០០២សំណុំរឿង ០០២/០២
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by ការិយាល័យសហព្រះរាជអាជ្ញា