សំណើជាបន្ទាន់របស់សហមេធាវីការពារ ស្នើសុំពន្យាពេលវេលាកំណត់ សម្រាប់បណ្តឹងឧទ្ធរណ៍ប្រឆាំងនឹង ‹ដីកាសម្រេចលើការប្រើភស្តុតាងដែលបានមក ឬដែលអាចបានមកដោយការធ្វើទារុណកម្ម›

Posted 22 មេសា 2013 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 22 មេសា 2013
Download file
Text Document00357074-00357076_D130_9_1_KH.TXT_.pdf
109.83 គីឡូ​បៃ​
លេខឯកសារ​
D130/9/1
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ០០២
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by មេធាវីការពារក្ដី
ស្លាក