សំណើបន្ទាន់ ទាក់ទងនឹងផលប៉ះពាល់លើនីតិវិធីបណ្តឹងសាទុក្ខណៃការទទួលមរណភាពរបស់ នួន ជា នីមុនពេលចេញសាលដីកា

Posted 16 សីហា 2019 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 16 សីហា 2019
Download file
Text DocumentF46_2_KH.PDF
2.35 មេកា​បៃ
លេខឯកសារ​
F46/2
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ០០២សំណុំរឿង ០០២/០២
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by អង្គភាពគាំពារការការពារក្តី