សំណើបន្ទាន់លើកទីមួយរបស់លោក នួន ជា សុំបន្ថែមពេលវេលា និងចំនួនទំព័រកំណត់ សម្រាប់ដាក់សារណាលើបណ្តឹងសាទុក្ខជំទាស់ទៅនឹងសាលក្រមរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងនៅក្នុងសំណុំរឿង ០០២/០២

Posted 24 កក្កដា 2019 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 24 កក្កដា 2019
Download file
Text DocumentF47_KH.PDF
1.89 មេកា​បៃ
លេខឯកសារ​
F47
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ០០២សំណុំរឿង ០០២/០២
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by អង្គភាពគាំពារការការពារក្តី