សំណើបន្ទាន់របស់សហមេធាវីនាំមុខ តំណាងដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី សុំថ្លែងបើក ក្នុងនាមឲ្យក្រុមរួមនៃដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី

Posted 10 តុលា 2014 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 29 មករា 2017
Download file
Text DocumentE316_1_KH.PDF
1.11 មេកា​បៃ
លេខឯកសារ​
E316/1
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ០០២សំណុំរឿង ០០២/០២
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី
Parent Document