សំណើបន្ទាន់របស់សហមេធាវីនាំមុខតំណាងដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី សុំដាក់តែមួយភាសា និងសុំពន្លឿនកាលបរិច្ឆេទដាក់ឯកសារ

Posted 13 តុលា 2021 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 13 តុលា 2021
Download file
Text DocumentF69_KH.PDF
452.07 គីឡូ​បៃ​
លេខឯកសារ​
F69
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ០០២សំណុំរឿង ០០២/០២
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by មេធាវីតំណាងដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី