សំណើរ​របស់​សហ​មេធាវី​នាំ​មុខ​អនុ​លោម​តាម​វិធាន​ ៨៧ (៤) ទាក់​ទង​នឹង​ដើម​បណ្ដឹង​រដ្ឋ​ប្ប​វេណី​ដែល​មាន​លេខ​សម្គាល់​ 2-TCCP-243

Posted 23 មិថុនា 2016 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 29 មករា 2017
Download file
Text DocumentE400_KH.pdf
771.54 គីឡូ​បៃ​
លេខឯកសារ​
E400
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ០០២សំណុំរឿង ០០២/០២
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី