សំណើរ​របស់​សហ​មេធាវី​នាំមុខ​ដើម​បណ្ដឹង​រដ្ឋប្បវេណី​សុំ​ដាក់​បញ្ជី​ឈ្មោះ​ដើម​បណ្ដឹង​រដ្ឋ​ប្ប​វេណី​ ដែល​ត្រូវផ្ដល់​សក្ខី​កម្ម​នៅ​ក្នុង​អំឡុង​ពេល​សវនាការ​លើ​ព្យ​ស​នកម្ម​ដែល​បាន​ទទួល​(ផ្នែក​ជំនុំ​ជម្រះ​ទី​៣) និង​សំណើ អនុលោម​តាម​វិធាន​ ៨៧(៤) (ដោយ​មាន​ឧប​សម្ព័ន

Posted 02 មីនា 2016 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 29 មករា 2017
Download file
Text DocumentE315_1_4_KH.pdf
951.46 គីឡូ​បៃ​
លេខឯកសារ​
E315/1/4
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ០០២សំណុំរឿង ០០២/០២
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី
Parent Document