សំណើរបស់ នួន ជា សុំដាក់សារណាបន្ថែមទៅលើបណ្តឹងសាទុក្ខរបស់ខ្លួនប្រឆាំងនឹងសាលក្រមនៅក្នុងសំណុំរឿង ០០២/០១

Posted 29 ធ្នូ 2014 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 29 មករា 2017
Download file
Text DocumentF15_KH.PDF
1.22 មេកា​បៃ
លេខឯកសារ​
F15
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ០០២សំណុំ​រឿង ​០០២​/០១​
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by មេធាវីការពារក្ដី