សំណើរបស់​សហ​ព្រះ​រាជ​អាជ្ញា​អន្ដរ​ជាតិ​សុំឲ្យ​ទទួល​យក​ឯក​សារ​ អនុ​លោម​តាម​វិ​ធាន ៨៧(៣) និង​ ៨៧ (៤) នៃ​វិធាន​ផ្ទៃ​ក្នុង

Posted 09 សីហា 2016 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 29 មករា 2017
Download file
Text DocumentE319_52_KH.pdf
617.49 គីឡូ​បៃ​
លេខឯកសារ​
E319/52
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ០០២សំណុំរឿង ០០២/០២
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by ការិយាល័យសហព្រះរាជអាជ្ញា
Parent Document