សំណើរបស់សហព្រះរាជអាជ្ញា សុំបន្ថែមចំនួនទំព័រកំណត់សម្រាប់ចម្លើយតបទៅនឹងបណ្តឹងសាទុក្ខរបស់ ខៀវ សំផន ប្រឆាំងនឹងសាលក្រមសំណុំរឿង ០០២/០២

Posted 20 មីនា 2020 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 20 មីនា 2020
Download file
Text DocumentF55_KH.pdf
1.2 មេកា​បៃ
លេខឯកសារ​
F55
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ០០២សំណុំរឿង ០០២/០២
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by ការិយាល័យសហព្រះរាជអាជ្ញា