សំណើរបស់សហព្រះរាជអាជ្ញា សុំឲ្យបង្កើតប្រព័ន្ធមានប្រសិទ្ធិភាពមួយសម្រាប់ការទទួលយកភស្ដុតាងជាឯកសារនៅពេលសវនាការ

Posted 14 វិច្ឆិកា 2011 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 14 វិច្ឆិកា 2011

សេចក្ដី​សង្ខេប


Download file
Text DocumentE136_KH.PDF
1.1 មេកា​បៃ
លេខឯកសារ​
E136
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ០០២
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by ការិយាល័យសហព្រះរាជអាជ្ញា