សំណើរបស់សហព្រះរាជអាជ្ញាអន្តរជាតិ សុំបន្ថែមពេលវេលា និងចំនួនទំព័រកំណត់សម្រាប់ បណ្តឹងឧទ្ធរណ៍របស់ខ្លួនប្រឆាំងនឹងដីកាសម្រេចលើកលែងចោទប្រកាន់ យឹម ទិត្យ (D381)

Posted 23 September 2019 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 23 September 2019
Download file
Text DocumentD381_10_KH.PDF
1.54 មេកា​បៃ
លេខឯកសារ​
D381/10
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង​ ០០៤
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by ការិយាល័យសហព្រះរាជអាជ្ញា