សំណើរួមពីភាគីជូនអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង ទាក់ទងនឹងការដាក់ឡើងវិញនូវភ័ស្តុតាងដែលបានទទួលយករួចហើយនៅក្នុងសំណុំរឿង ០០២/០២ និងភាសានៃការដាក់ឯកសារ

Posted 06 ឧសភា 2014 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 29 មករា 2017
Download file
Text DocumentE305_1_KH.PDF
5.08 មេកា​បៃ
លេខឯកសារ​
E305/1
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ០០២សំណុំរឿង ០០២/០២
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by ការិយាល័យសហព្រះរាជអាជ្ញាដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណីមេធាវីការពារក្ដី
Parent Document