សំណើសុំឲ្យមានការដាក់បង្ហាញឯកសារពីសម័យនោះ ជាសំណៅដើម នៅក្នុងសវនាការ

Posted 16 កុម្ភៈ 2012 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 16 កុម្ភៈ 2012

សេចក្ដី​សង្ខេប


Download file
Text DocumentE168_KH.PDF
910.03 គីឡូ​បៃ​
លេខឯកសារ​
E168
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ០០២
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by មេធាវីការពារក្ដី