តារាងសំអាងផ្លូវច្បាប់សម្រាប់ការឡើងថ្លែងសារណាបណ្តឹងសាទុក្ខ (សំណុំរឿង ០០២/០២)

Posted 10 សីហា 2021 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 10 សីហា 2021
Download file
Text DocumentF66_2_KH.pdf
95.27 គីឡូ​បៃ​
លេខឯកសារ​
F66/2
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ០០២សំណុំរឿង ០០២/០២
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by មេធាវីការពារក្ដី