ដីកាចាត់តាំង​អ្នក​ជំនាញ​ដើម្បី​វាយ​តម្លៃ​លើ​សម្បទា​របស់​ជន​ជាប់​ចោទ​ក្នុង​ការ​ចូល​រួម​សវនាការ​

Posted 11 មីនា 2016 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 29 មករា 2017
Download file
Text DocumentE389_KH.pdf
8.45 មេកា​បៃ
លេខឯកសារ​
E389
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ០០២សំណុំរឿង ០០២/០២
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង