ដីកាឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្ន នួន ជា

Posted 15 មីនា 2011 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 24 មករា 2017

សេចក្ដី​សង្ខេប

dIkaXuMxøÜnbeNþaHGasnñ nYn Ca ដីកាឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្ន នួន ជា
Download file
Text DocumentProvisional_Detention_Order_Nuon_Chea_19092007_KHM.pdf
244.54 គីឡូ​បៃ​
លេខឯកសារ​
Provisional_Detention_Order_Nuon_Chea_19092007
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ០០២
Related Indicted Person
Filed by ការិយាល័យសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេត