ឧបសម្ព័ន្ធ ៨៖ ចម្លើយសារភាពរបស់ គៃររី ហ្សកហេមិល ជនជាតិនូវែលហ្សេឡង់ ភ្នាក់ងារសេអ៊ីអា សក្ដិ៣ លេខសម្ងាត់ ៨៧០៨

Posted 23 តុលា 2012 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 29 តុលា 2012

សេចក្ដី​សង្ខេប

ឧបសម្ព័ន្ធ ៨៖ ចម្លើយសារភាពរបស់ គៃររី ហ្សកហេមិល ជនជាតិនូវែលហ្សេឡង់ ភ្នាក់ងារសេអ៊ីអា សក្ដិ៣ លេខសម្ងាត់ ៨៧០៨
Download file
Text Document00353691-00353695.pdf
322.71 គីឡូ​បៃ​
លេខឯកសារ​
E2/87.8
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ​០០១
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by អង្គភាពគាំពារជនរងគ្រោះ
ស្លាក