ឧបសម្ពន្ធ័១:Khieu Samphan Chairs NUFC Congress Session ចុះថ្ងៃទី ២៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ ១៩៧៥

Posted 23 តុលា 2012 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 29 តុលា 2012

សេចក្ដី​សង្ខេប

ឧបសម្ពន្ធ័១:Khieu Samphan Chairs NUFC Congress Session ចុះថ្ងៃទី ២៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ ១៩៧៥
Download file
Text Document00242308-00242314.pdf
450.07 គីឡូ​បៃ​
លេខឯកសារ​
D84/1
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ​០០១
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by ការិយាល័យសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេត
ស្លាក