ឧបសម្ពន្ធ័៣:លិខិតចុះថ្ងៃទី២០ ខែមីនា ឆ្នាំ១៩៧៥ ពីតំណាងអចិន្រ្តៃយ៍របស់ចិនប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិ ជូនចំពោះអគ្គលេខាធិការ

Posted 23 តុលា 2012 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 29 តុលា 2012

សេចក្ដី​សង្ខេប

ឧបសម្ពន្ធ័៣:លិខិតចុះថ្ងៃទី២០ ខែមីនា ឆ្នាំ១៩៧៥ ពីតំណាងអចិន្រ្តៃយ៍របស់ចិនប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិ ជូនចំពោះអគ្គលេខាធិការ
Download file
Text Document00323157-00323163.pdf
315.17 គីឡូ​បៃ​
លេខឯកសារ​
D84/3
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ​០០១
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by ការិយាល័យសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេត
ស្លាក