អង្គបុរេជំនុំជម្រះនឹងចេញសាលដីការបស់ខ្លួនលើបណ្តឹងឧទ្ធរណ៍ប្រឆាំងនឹងដីកាដំណោះស្រាយរបស់សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតក្នុងសំណុំរឿង ០០៤/២ នៅថ្ងៃទី១៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៩

Posted 17 ធ្នូ 2019 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 17 ធ្នូ 2019
កាលបរិច្ឆេទ
ឯកសារ
Text DocumentPress Release on Case 004_2 KH.pdf
185.16 គីឡូ​បៃ​