ប្រទេស​កាតា​ផ្តល់​វិភាគ​ទាន​ចំនួន ​២០ ​០០០ ​ដុល្លារ​អាមេរិក​ដល់​ អ.វ.ត.ក​

Posted 07 មីនា 2014 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 07 មីនា 2014
កាលបរិច្ឆេទ
ឯកសារ
Text DocumentECCC PR ON STATE OF QATAR' CONTRIBUTION TO THE ECCC Khmer.pdf
141.8 គីឡូ​បៃ​