ប្រទេស​ន័រ​វេស​ន្យា​ផ្តល់​ជំនួយ​ថវិកា​ថ្មី​ចំនួន ​៦ ​លាន​ក្រោន​

Posted 01 មេសា 2014 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 01 មេសា 2014
កាលបរិច្ឆេទ
ឯកសារ
Text DocumentECCC PR Norway 1 Apr 2014 Khmer.pdf
123.2 គីឡូ​បៃ​