ប្រទេស​អូស្ត្រា​លី​ប្រកាស​ផ្តល់​ជំនួយ​ថវិកា​ចំនួន ​៣,​២៥ ​លាន​ដុល្លារ​អូស្ត្រា​លី​ដល់​អ.វ​.ត.ក​

Posted 02 កក្កដា 2014 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 02 កក្កដា 2014
កាលបរិច្ឆេទ
ឯកសារ
Text DocumentECCC PR ON AUSTRIA'S CONTRIBUTION July 2, 2014 Khmer.pdf
141.37 គីឡូ​បៃ​