រដ្ឋា​ភិ​បាល​ឈី​លី​ផ្តល់​ជំនួយ​ថវិកា​ចំនួន ​១០០​០០ ​ដុល្លារ​​អា​​ម៉េរិក​​​​ដល់ ​អ.វ.ត.ក

Posted 12 September 2014 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 12 September 2014
កាលបរិច្ឆេទ
ឯកសារ
Text DocumentECCC PR CHILE CONTRIBUTION Khmer.pdf
149.88 គីឡូ​បៃ​