កិច្ចប្រជុំពេញអង្គលើកទី១១ របស់អ.វ.ត.ក នឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី១៦ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០១៤

Posted 14 តុលា 2014 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 14 តុលា 2014
កាលបរិច្ឆេទ
ឯកសារ
Text DocumentPleanary Media Advisory 13 Oct 2014.pdf
143.79 គីឡូ​បៃ​