ក្រុមមេធាវីការពារក្តីខៀវ សំផន និង នួន ជាត្រូវបានព្រមានចំពោះការប្រព្រឹត្ត កំហុសវិជ្ជាជីវៈ និងត្រូវបានបង្គាប់ឲ្យបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរៀបចំសវនាការ

Posted 26 តុលា 2014 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 26 តុលា 2014
កាលបរិច្ឆេទ
ឯកសារ
Text Document5-ECCC PR October 24 2014 Khmer.pdf
140.84 គីឡូ​បៃ​