សហភាពអឺរ៉ុបសម្រេចផ្តល់ជំនួយថវិកាចំនួន ៨,៩ លានអឺរូដល់ អ.វ.ត.ក

Posted 21 សីហា 2015 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 21 សីហា 2015
កាលបរិច្ឆេទ
ឯកសារ
Text DocumentECCC PR AUGUST EU CONTRIBUTION KHMER.pdf
124.62 គីឡូ​បៃ​