អូស្ត្រាលីសន្យាផ្តល់ជំនួយថវិកាចំនួន ៣២៥០ ០០០ ដុល្លារអូស្ត្រាលីដល់អ.វ.ត.ក

Posted 07 តុលា 2015 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 07 តុលា 2015
កាលបរិច្ឆេទ
ឯកសារ
Text DocumentECCC PR 6 Oct 2015 KH.pdf
117.08 គីឡូ​បៃ​