កិច្ច​ប្រ​ជុំ​ស្វែង​រក​ការ​គាំ​ទ្រ​ហិរញ្ញ​វត្ថុ​សម្រាប់​សំណង​ក្នុង​សំណុំរឿង​០០២/០២

Posted 03 មេសា 2017 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 11 ឧសភា 2017
កាលបរិច្ឆេទ
ឯកសារ
Text DocumentMedia_Alert_Khmer_03.04.2017.pdf
97.15 គីឡូ​បៃ​