ប្រទេសជប៉ុនផ្តល់វិភាគទានថវិកាថ្មីចំនួន ២២០ ០០០ ដុល្លារអាម៉េរិកដល់អ.វ.ត.ក

Posted 10 កុម្ភៈ 2022 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 10 កុម្ភៈ 2022
កាលបរិច្ឆេទ
ឯកសារ
Text DocumentECCC PRESS JAPAN CONTRIBUTION Khmer.pdf
136.57 គីឡូ​បៃ​