ប្រទេសន័រវែសបានផ្តល់ជំនួយថវិកាបន្ថែមចំនួន ៦ លានក្រោន ដល់ អ.វ.ត.ក

Posted 28 September 2012 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 20 មករា 2017
កាលបរិច្ឆេទ
ឯកសារ
Text DocumentECCC PR - 27 Sept 2012-KH.pdf
123.3 គីឡូ​បៃ​