អ.វ.ត.ក សហការរៀបចំការប្រកួតប្រជែងតុលាការនិម្មិតផ្នែកច្បាប់មនុស្សធម៌ នៅវគ្គជម្រុះថ្នាក់ជាតិរបស់គណៈកម្មាធិការកាកបាទក្រហមអន្តរជាតិ (ICRC)

Posted 05 ធ្នូ 2021 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 05 ធ្នូ 2021
កាលបរិច្ឆេទ
ឯកសារ
Text Document01681599-0168159_PR_ICRC moot_KT (2).pdf
359.71 គីឡូ​បៃ​