សេច​ក្ដី​បំភ្លឺ​ពី​ផ្នែក​កិច្ចការ​សាធារណៈ​ទាក់​ទង​នឹង​ការ​ធ្វើ​សេច​ក្ដី​រាយ​ការណ៍​មិន​ត្រឹម​ត្រូវ​អំពី​លទ្ធផល​នៃ​សំណុំ​រឿង ០០៣ ០០៤ និង ០០៤/២

Posted 28 មិថុនា 2017 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 28 មិថុនា 2017
កាលបរិច្ឆេទ
ឯកសារ
Text DocumentIncorrect reporting about the outcome of cases Khmer.pdf
169.11 គីឡូ​បៃ​